Karrier

 • 2015 jelenleg

  Idegen nyelvi lektor

  Bukaresti Egyetem, Hungarológia Tanszék

 • 2004 2019

  Főiskolai docens

  Nyíregyházi Egyetem, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

 • 2001 2004

  Főiskolai adjunktus

  Nyíregyházi Főiskola, Magyar Nyelvészeti Tanszék

 • 1998 2001

  Tanársegéd

  Bukaresti Egyetem, Hungarológia Tanszék

Tanulmányok, végzettség

 • PhD 2004

  PhD, Nyelvtudomány-Magyar nyelvészet

  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvészeti Doktori Iskola

 • Posztgraduális képzés1999

  Mesterképzés

  Bukaresti Egyetem

 • Egyetemi oklevél1998

  Magyar nyelv és irodalom - Román nyelv és irodalom szakos tanár

  Bukaresti Egyetem

I always like to look on the optimistic side of life, but I am realistic enough to know that life is a complex matter.

Kitüntetések, Díjak, Ösztöndíjak

 • 2018
  Klebersberg Kuno-ösztöndíj
  image
  Hungarikakutatás a Román Akadémia Könyvtárának kézirattárában
 • 2017
  Törzsgárda
  image
  Törzsgárda - Oklevél Dr. Zopus András részére, aki 15 éve tagja a Nyíregyházi Egyetem, illetve jogelődei közösségének.
 • 2015
  Campus Hungary Ösztöndíj
  image
  Campus Hungary ösztöndíjpályázat keretében: "Csík, Gyergyó és Kászon település- és családneveinek etimológiai vizsgálata XVII-XIX. századi források alapján."
 • 2012
  Törzsgárda
  image
  Törzsgárda - Oklevél Dr. Zopus András részére, aki 10 éve tagja a Nyíregyházi Főiskola, illetve jogelődei közösségének.
 • 2001
  Domus Hungarica junior ösztöndíj
  image
  Fél éves junior kutatói ösztöndíj.
 • 1999-2001
  Ronán-magyar államközi kulturális PhD-ösztöndíj (A2)
  image
  A doktori iskola és a kapcsolódó kutatások elvégzésére nyert államközi ösztöndíj.

Jelenleg itt vagyok

 • 2015 jelenleg

  Bukaresti Egyetem, Hungarológiai Tanszék

  A Hungarológia Tanszék idegen nyelvi lektoraként magyar mint idegen nyelvet tanítok, részt veszek a tanszék életében, segítem a hallgatókat a magyarországi ösztöndíjakkal kapcsolatos pályázatok benyújtásában.

Korábban itt voltam

 • 2001 2019

  Nyíregyházi Egyetem, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

  Oktatott tárgyaim közé tartozott az alkalmazott nyelvészet (helyesírás, beszédművelés, beszédtechnika, nyelvhelyesség), nyelvtörténet, szociolingvisztika, kommunikáció stb., valamint több intézet honlapjának szerkesztése, karbantartartása.

 • 2010 2011

  Lego Manufacturing Kft. (Nyíregyháza)

  Magyar mint idegen nyelv oktatása a cég külföldi munkatársainak.

 • 2007 2009

  Lindab Butler Kft. (Nyíregyháza)

  Magyar mint idegen nyelv oktatása a cég külföldi munkatársainak.

 • 1998 2001

  Bukaresti Egyetem, Hungarológia Tanszék

  Az első órák, a pálya kezdete. Ahol az indítás és indittatás kialakult.

Áttekintés

Kutatási területem elsősorban a szociolingvisztika, a kettős- és kétnyelvűség vizsgálata, a többség nyelvének hatása a kisebbségben élők nyelvére, de hasonlóan fontosnak tartom a regionális nyelv presztízsének, kiterjedésének, az egyén életében betöltött szerepének megismerését, leírását. A magyar mint idegen nyelv tanítása számos nehézséget felvet, a kapcsolódó kihívások, a módszertan folyamatos fejlesztése, a legújabb tan- és szakkönyvek tesztelése, egy, az igekötős igék használatát bemutató szótár elkészítése román anyanyelvűek számára mind érdekes kutatási témák és feladatok. A névtan sem merült feledésbe (hiszen a doktori disszertációm témája is ehhez kapcsolódott), a csíki települések családneveinek szótára lassan révbe érő projekt, az első kötet reményeim szerint hamarosan a publikációk közé is felkerül. Nyelvünk ékessége a régi magyar irodalom szebbnél szebb műveiben csendül fel, ezért a kéziratok feltárása sem várathat magára. Terveim között szerepel a bukaresti könyvtárak állományának áttekintése és a magyar nyelvű kéziratos anyagok feltárása, bemutatása. Egy, a 18. század első feléből származó temetési búcsúztatókat tartalmazó kézirat egyik versszaka emígyen szól:„Tű azért minyájon rajtam tanuljatok // az én végnapomon most kik jelen vadtok // utolsó üdőre tű úgy vigyázzatok // az itilő Birót hogy készen várjátok. Ezek a szavak a múltunk, létünk gyökerei, feledésbe nem merülhetnek hát.

Kutatási témák

 • Kétnyelvűség, kettősnyelvűség, kisebbségi nyelvi identitás
 • Magyar mint idegen nyelv, tanítása, módszertana
 • Névtan - a csíki települések személyneveinek kutatása
 • Régi magyar irodalom - kéziratok kutatása, ismertetése
 • Szakszövegek fordítási problémái
 • Szakszótárak terminológiahasználata

Keresés:

Rendezés évek szerint:

Szöveges képek - képes szövegek

Szopos András
Konferenciakiadvány Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány füzetei 21|pp. 42-44.|2005| ISBN: 963-218-743-1

Absztrakt

Hamarosan feltöltésre kerül

Bilingualism and Diglossia as Sociocultural Phenomena in RomanianHungarian Translations in Transylvania

Zopus András
Konferenciakiadvány Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, 8, 3 |pp. 5-15.|2016| ISSN: 2067-5151

Absztrakt

Hamarosan feltöltésre kerül

Csíkszemtimre személynevei 1602-2000

Szopos András
Könyv Magyar Névtani Dolgozatok 199 | 114 p. | 2004 | ISSN: 01336169
image

Csíkszemtimre személynevei 1602-2000 között

A doktori iskola elvégzése közben végzett kutatások összefoglalója. A személynevek vizsgálata is a a disszertáció részét képezte, a vizsgálat alapjául a különböző összerások, dézsmajegyzékek, és az egyházi anyaönyvek szolgáltak .

Nevek és arcok Tamási Áron színjátékaiban

Szopos András
Tamulmány Névtani Értesítő 22 | pp. 91-97. | 2000 | ISSN: 01392190

Absztrakt

Tamási Áron színjátékaiban a székely világot, az örömet és bánatot egyaránt ismerő emberek életének néhány „részletét” ismerhetjük meg. A szereplők nevei szinte kivétel nélkül a valós életből valók, a ritka kivételek is inkább a falusi gúnynevekre emlékeztetnek, mintsem kitalált személyekre. Ez utóbbi csoportba a névfikcióval alkotott nevek viselői tartoznak, de ezek a szereplők a színdarab második vonalában vannak jelen. Név és eszmei tartalom elválaszthatatlan egységet alkot nemcsak a színjátékokban, hanem Tamási prózájában is; Ábel és Mózes nemcsak a Bibliával, de a Székelyfölddel is összeforrt. .

Csíkszentimre helynevei

Szopos András
Könyvfejezet Csíkszentimre öröksége | pp. 168-212. | 2011 | ISBN: 978-973-0-11517-8
image

„A múlt ismerete nélkül nem lehet jövőt építeni" - így szól Széchenyi István iránymutatása, E mondat szellemében született meg az az összefoglaló munka, amelyet most kezében tarthat az Olvasó. A múlt megismerése és tisztelete ugyanis hozzájárul ahhoz, hogy gyerekeink ne menjenek el településünk valódi értékei mellett. Csíkszentimre sok évszázados múltjából táplálkozva tekint a jövő felé. Ezért ez a könyv mindenekelőtt a község lakosainak íródott, hogy egy örökbecsű lenyomat legyen az összetartozásról, az elődök életéről, gyerekeinknek pedig egy fellapozható, eleven történelmi múlt, egy hiteles dokumentum a gyökerekről. Kiadványunk kronologikus rendet követve mutatja be a település múltját. Alapos kutatómunka eredménye, ugyanakkor olvasmányos antológia - egy szelet Csíkszentimre történetéből. Azonban korántsem teljes: sok minden marad kimondatlanul, feltáratlanul, további ránk váró feladatként. Ennél azonban sokkal fontosabb, hogy büszkeséget és erőt merítsünk a könyv olvasásakor, hasznos ismeretekkel gazdagodjunk, feltöltődjünk Csíkszentimre múltját és jelenét böngészve, és felfedezzük a körülöttünk megbúvó értékeket.Az Ön által kézben tartott könyv legyen az újra meglelt érték otthonában!" Kencse Előd - polgármester.

Népi hiedelmek és szokások

Szopos András
Könyvfejezet Csíkszentimre öröksége | pp. 221-230. | 2011 | ISBN: 978-973-0-11517-8
image

„A múlt ismerete nélkül nem lehet jövőt építeni" - így szól Széchenyi István iránymutatása, E mondat szellemében született meg az az összefoglaló munka, amelyet most kezében tarthat az Olvasó. A múlt megismerése és tisztelete ugyanis hozzájárul ahhoz, hogy gyerekeink ne menjenek el településünk valódi értékei mellett. Csíkszentimre sok évszázados múltjából táplálkozva tekint a jövő felé. Ezért ez a könyv mindenekelőtt a község lakosainak íródott, hogy egy örökbecsű lenyomat legyen az összetartozásról, az elődök életéről, gyerekeinknek pedig egy fellapozható, eleven történelmi múlt, egy hiteles dokumentum a gyökerekről. Kiadványunk kronologikus rendet követve mutatja be a település múltját. Alapos kutatómunka eredménye, ugyanakkor olvasmányos antológia - egy szelet Csíkszentimre történetéből. Azonban korántsem teljes: sok minden marad kimondatlanul, feltáratlanul, további ránk váró feladatként. Ennél azonban sokkal fontosabb, hogy büszkeséget és erőt merítsünk a könyv olvasásakor, hasznos ismeretekkel gazdagodjunk, feltöltődjünk Csíkszentimre múltját és jelenét böngészve, és felfedezzük a körülöttünk megbúvó értékeket.Az Ön által kézben tartott könyv legyen az újra meglelt érték otthonában!" Kencse Előd - polgármester.

Csík hivatalos településneveinek rendszere

Szopos András
Tamulmány Iskolakultúra 22 | pp. 78-84. | 2005 | ISBN: 9638674512

Abstract

Hamarosan feltöltésre kerül.

A virtuális valóság és a hipertext

Szopos András
Konferenciakiadvány Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány füzetei 21 | pp.36-39. | 2005 | ISBN: 963-218-743-1

Abstract

Hamarosan feltöltésre kerül.

Csíkszemtimre helynevei 1602-2000

Szopos András
Könyv Magyar névtani dolgozatok 193. | 39 p., 2004 | ISSN: 01336169
image

Csíkszemtimre helynevei 1602-2000 között

A földrajzi nevek vizsgálata mindig érdekes feladat. Nem egyszerű, és nagyon sok esetben lehetetlen annak eldöntése, hogy honnan ered, mit jelent az adott földrajzi név. A történelmi dokumentumok feltárása és elemzése során kiderült, hogy a legtöbb szentimrei földrajzi név többszáz éves, és bizony, eleink is azt mondták, hogy Datkora.

Csíkszemtimre családneveinek szótára

Zopus András
Könyv 119 p., 2017 | ISBN: 978-606-8235-60-8
image

Csíkszemtimre családneveinek szótára

A kötet a csíkszentimrei családnevek diakrón vizsgálatával bemutatja gyakoriságukat, első szentimrei előfordulásukat és nem utolsó sorban ismerteti a családnevek jelentését.A kötet tartalmazza a Székely Oklevéltárakban közzétett katonai - és más jellegű összeírásokat, amelyek alapján már 1602-től nyomon követhető a szentimrei családnevek alakulása.

Csíkszemtimre névtani monográfiája 1602-2000

Zopus András
Könyv 215 p., 2018 | ISBN: 978-973-0-27990-0
image

Csíkszemtimre névtani monográfiája 1602-2000

A kötet a doktori dusszertációm törzsanyagát tartalmazza, és kísérlet arra, hogy - a magyar névtanban először - bemutassa egy település teljes névtani anyagát. A kezdő év az első ismert összeírás időpontja, míg az utolsó az ezredforduló, így 398 év fellelhető névanyaga (család- és keresztnevek, földrajzi nevek, állatnevek, bece- és gúnynevek) kerültek feldolgozásra.

Hargitai nyelvészet és politika

Szopos András
Tamulmány Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége - Szabó T. Attila Nyelvi Intézet 4 | pp. 374-378 | 2007 | ISBN: 978-973-85142-9-4

Abstract

Hamarosan feltöltésre kerül.

Szöveges képek – képes szövegek

Szopos András
Tamulmány Elméletek és módszerek III. Tanulmányok a nyelv- és az irodalomtudományok köréből. | pp. 95-98. | 2012 | ISBN: 978-615-5097-44-7

Abstract

Hamarosan feltöltésre kerül.

Az oktatáshoz kapcsolódó nyelvi jogok Romániában

Zopus András
Tamulmány Korszerű tudomány, korszerű közoktatás. Tanulmányok a nyelv- és az irodalomtudományok köréből. | pp. 123-129. | 2015 | ISBN: 978-615-5545-04-7

Abstract

Hamarosan feltöltésre kerül.

Állapot- és helyzettervezés a rromani nyelv esetében

Szopos András
Konferenciakiadvány Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége - Szabó T. Attila Nyelvi Intézet 3 | pp. 329-331 | 2006 | ISBN: 973-85142-6-6

Abstract

Hamarosan feltöltésre kerül.

Címek a transzszilvanista prózában

Szopos András
Konferenciakiadvány Elméletek és módszerek. Tanulmányok a nyelvtudomány köréből. | pp. 127-137. | 2008 | ISBN: 978-963-7336-91-1

Abstract

Hamarosan feltöltésre kerül.

A hipertextrendszer három legfontosabb refernciamodellje

Szopos András
Tamulmány Végetlen a tér, mely munkára hív": Köszöntő kötet Révay Valéria 60. születésnapjára. | pp. 280-285. | 2010 | ISBN: 978-963-9696-97-6

Abstract

Hamarosan feltöltésre kerül

A hipertext és a hipermédia

Szopos András
Tamulmány Elméletek és módszerek II. Tanulmányok a nyelv- és az irodalomtudományok köréből. | p. 107-113. | 2010 | ISBN: xxxxxxxx

Abstract

Hamarosan feltöltésre kerül.

A nyelv és vallás relációi

Zopus András
Tamulmány Egyháztörténeti Szemle 2. | pp. 106-110. | 2016 | ISSN: 1585-7476

Abstract

Hamarosan feltöltésre kerül.

Pseudo-realia in the Romanian Translations of Various Hungarian Institutions and in the Hungarian Translations of Romanian Public Administration Terms

Zopus András
Tamulmány Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, 8, 2. | pp. 49-59. | 2016 | ISSN: 2067-5151

Abstract

Hamarosan feltöltésre kerül.

Akik fordítási munkákat bíznak rám

 • 2006-tól jelenleg

  TIT Fordítóiroda

  Szakszerű, precíz és megbízható fordításra van szüksége üzleti vagy magántermészetű dokumentumához? Bízza ezt a munkát a profikra, válasszon egy megbízható partnert, válasszon minket!

 • 2008-től jelenleg

  Context Tolmács és Fordító Kft.

  Cégünk ... elsősorban szakfordítással, lektorálással, és tolmácsolással foglalkozik.

 • 2010-től jelenleg

  GB Europont Fordítóiroda

  Megbízásaink teljesítése során - a precizitáson túlmenően - törekszünk a gyorsaságra és a vállalt határidők minden körülmények közötti pontos betartására.

 • 2010-től jelenleg

  FACIT Translation Services

  Since the publication of the first FACT-G validation paper in 1993, we have developed more than 90 questionnaires and translated and linguistically validated them into over 70 languages for use in over 100 countries.

 • 2013-tól jelenleg

  PS212

  We are a brand consultancy with big agency experience, operating at start-up speed.

Akik fordítási munkákat bíztak rám

 • 2001 2004

  Románia Hivatalos Közlönyének I. Része

  A magyar nyelvű fordítás egy önálló kiadvány, sajátos sajtótermék, amelynek megjelenését egy magyar anyanyelvű szerkesztőség biztosítja, természetesen a kiadó jóvoltából és a román nyelvű szerkesztőség közvetlen támogatásával.

Kapcsolat

Megtisztel és örömmel segítek, ha kérdéseivel megkeres és a kutatásaihoz kapcsolódó problémákban segíteni tudok.

 •    HU: +36703126537
 •    RO: +40770129229
 •    drza@gmx.com
 •    drza@drza.hu
 •    Zopus András